Szanowni Państwo,

IDEA 98 Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA.4210.50(5).2018.3281.IX.AZa.Zmd z dnia 15.10.2018 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla ciepła.

Zatwierdzona zmiana Taryfy wynika z niezależnego od Przedsiębiorstwa wzrostu kosztów prowadzonej działalności koncesjonowanej wynikającego ze wzrostu cen paliwa węglowego oraz znacznego wzrostu cen energii elektrycznej.