Szanowni Państwo,

IDEA 98 Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 26.10.2021 zatwierdził nową Taryfę dla ciepła. Powyższa Taryfa wchodzi w życie od dnia 10.11.2021r i z tym dniem ulegają zmianie ceny i stawki opłat stosowane dotychczas w rozliczeniach za dostawę ciepła.

Wzrost cen ciepła szacowany jest na poziomie około 15 %