Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wieczorka 32 powstała w grudniu 2000 roku. Budynek składający się z 20 lokali mieszkalnych zbudowany został w 1976 roku i był własnością Zakładów Remontu Taboru Kolejowego w Dzierżnie. Pod koniec stulecia przekazany został Gminie Pyskowice, która w grudniu 2000 roku ustanowiła prawo własności 8 lokali na rzecz mieszkańców. To właśnie oni na rocznym zebraniu wspólnoty w marcu 2001 roku, wykorzystując nowelizację Ustawy o Własności Lokali doprowadzili do wypowiedzenia zarządzania wspólnotą Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i przekazania tych czynności naszej firmie. Była to wtedy pierwsza w Pyskowicach wspólnota, która "wyrwała" się z pod skrzydeł Gminy. Na tę okoliczność przyjęła nazwę - Wspólnota Mieszkaniowa "Pionier".

Elewacja północna budynku. 


Elewacja południowa

   
Budynek był niedoinwestowany. Poprzedni właściciel budynku ZNTK popadł w trudności finansowe, ratując się przed upadłością nie dbał o budynek. Pierwszym aktem zemsty Gminy za rezygnację z usług MZBM było rozliczenie energii cieplnej za 2000 rok. Wszyscy właściciele otrzymali astronomiczne dopłaty. Sprawa zakończyła się w Sądzie, który orzekł niegospodarnośc zarządcy i uchylił wszystkie rozliczenia, anulując wykazane dopłaty.  
Budynek pozbawiony był jakiejkolwiek możliwości ograniczenia przepływu ciepła przez węzeł. Należało w trybie pilnym przeprowadzić modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Jesienią 2001 roku zainstalowano na grzejnikach w lokalach mieszkalnych automatyczne głowice termostatyczne, w węźle cieplnym regulatory ciśnienia z możliwością ograniczenia przepływu czynnika grzewczego. Zainstalowano elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania.
  2011 rok
 • Ocieplenie stropodachu budynku 
 
   2012 rok
 • Remont chodnika przy miejscach parkingowych
 
  2013 rok
 • Montaż anteny zbiorczej w budynku
 • Wymiana okienek piwnicznych
 
 Tak wygląda teren wspólnoty ( dzięki pracy samych właścicieli)
2008 rok
 • Remont chodnika przed wejściem do budynku
 • Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców 
     
     
     
     
2006/2007 rok
 • Montaż nawiewników higrosterowanych
 • Termomodernizacja pozostałych dwóch ścian budynku
 


2005 rok

Remont wiatrochronów
Termomodernizacja dwóch ścian budynku


2004 rok

Wymiana drzwi wejściowych do wiatrochronów

     
     
 
  2003 rok
 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • Wymiana okien na klatce schodowej
 • Malowanie klatek schodowych
 • Montaż domofonów 
 
 
   2002 rok
 • Remont pokrycia dachowego
 
  2001 rok
 • Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • Montaż podzielników kosztów ogrzewania