Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 2,4,6,8 i Sikorskiego 39 i 41 powstała w wyniku przekształceń praw do lokali w zasobach PKP SA. Wspólnota składa się z 6 wielorodzinnych budynków usytuowanych na działce 516/3 o powierzchni 59,6 arów. Budynki zbudowano na początku XX wieku. Architektonicznie były to piękne budynki jednak w okresie trwałego zarządu sprawowanego przez PKP popadły w ruinę. Spadające dachówki, przeciekające dachy, odpadające tynki to smutna rzeczywistość.
   Zaniedbane balkony stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców i innych osób przebywających w otoczeniu tych budynków. Przeróbki samowolne, nieprzemyślana wymiana stolarki okiennej, pomalowanie klinkierowej cegły elewacyjnej farbą sprawia niesamowity widok. Budynki te nie są wpisane to rejestru zabytków Pyskowic jednakże są ujęte w ewidencji i są w ścisłym zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 Wspólnotę przejmujemy w administrowanie od PKP  w 2008 roku. Roboty jest tak dużo, że nie wiadomo od czego zacząć, na co wydać uzbierane środki w ramach funduszu remontowego. Na zebraniu ustalamy, że nie robimy żadnych częściowych napraw dachów, zbieramy środki na kompleksowy remont dachów na poszczególnych budynkach. W tej kwestii mieszkańcy doszli do porozumienia, natomiast w kwestii ustalenia które dachy remontujemy i kolejność wykonania prac rozstrzygnąć musiał niezależny uprawniony budowlaniec.    Po burzliwych dyskusjach ustalono, że remonty dachów realizowane będą w kolejności: Sikorskiego 41 Kolejowa 4, Kolejowa 2 i Sikorskiego 39. W wyniku tego wspólnota utraciła subwencję do utylizacji wyrobów azbestowych.  
 Budynki Sikorskiego 39 i Sikorskiego 41 wymagały przemurowania kominów - wykonaliśmy to z trwałej cegły klinkierowej, demontażu płyt eternitowych zawierających azbest, częściowej naprawie i wzmocnieniu konstrukcji nośnej dachu  i ułożeniu nowego poszycia.. Po sprawdzeniu nośności konstrukcji więźby dachowej przez uprawnionego konstruktora budowlanego odtworzono poszycie dachu z dachówki ceramicznej.   
 W skład wspólnoty wchodzi 6 budynków w tym bliźniacze budynki to Sikorskiego 39 i 49, Kolejowa 2 i 6 oraz Kolejowa 4 i 8. Najlepiej zachowanym budynkiem jest budynek przy Kolejowej 4. Posiada on jeszcze na dachu oryginalne lukarny, które na budynku Kolejowa 8 zostały podczas ostatniego remontu dachu realizowanego przez PKP  zlikwidowane. Podczas remontu lukarny zostały odrestaurowane a boki ocieplone styropianem.    
    Po wykonaniu kapitalnych remontów dachów mieszkańcy pozostałych dwóch budynków Kolejowa 6 i 8 rozpoczęli starania, aby tam też wykonać remont. Wspólnota postanowiła dobrać kredyt i zrealizować kapitalne remonty wszystkich dachów w budynkach wspólnoty.
     Pracy remontowej we wspólnocie nie zabraknie na pewno w ciągu najbliższych kilku lat. Aby przyśpieszyć proces przywrócenia świetności i wartości tych budynków potrzebne jest zaangażowanie samych mieszkańców. Przykładem może być renowacja II klatki schodowej  w budynku Kolejowa 4, gdzie to sami mieszkańcy wyremontowali i pomalowali klatkę korzystając z materiałów zakupionych przez wspólnotę.
   W ramach zwrotu kosztów za materiały wyremontowano również balkon w budynku Sikorskiego 41.  
 Spłata kredytu to 70% wpływów na fundusz remontowy. Pozostałe 30% przeznaczaliśmy na drobniejsze pilne remonty. Wspólnota wskazała, że w celu poprawy komfortu cieplnego należało by wymienić drzwi wejściowe. Wymianę drzwi zrealizowaliśmy w dwóch etapach czasowych.    
   Równolegle z drzwiami zainstalowaliśmy nowoczesne domofony cyfrowe.  
   Unormowaliśmy wiele spraw formalnych we wspólnocie. Zaproponowaliśmy i zatwierdzili uchwałą wspólnoty "Regulamin Porządku Domowego" ustaliliśmy zakres nieruchomości wspólnej w nieruchomości, unormowaliśmy korzystanie z nieruchomości wspólnej ( korzystanie z ogródków działkowych).