Rok 2020. Generalny remont budynku w ramach ustawy o termomodernizacji.

POZYSKANO NA REMONT Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 31 861,84 ZŁ.

Wspólnota Mieszkaniowa w Chechle wywodzi się również z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Budynek 3-kondygnacyjny zbudowany w technologii "wielkiej płyty". W budynku wyodrębniono 18 lokali mieszkalnych po 6 w każdej klatce. Zakres remontu to ocieplenie elewacji, budowa systemu anteny zbiorczej oraz modernizacja systemu grzewczego.

Krótka historia Wspólnoty w Chechle.

Zarządzanie Wspólnota przejęliśmy w 2004 roku. Wspólnotą zawiadywał osobiście prezes Spółdzielni Właścicieli Mieszkań w Ptakowicach, spółdzielni, która była beneficjentem majątku przekazywanego przez Skarb Państwa

STRONA W PRZEBUDOWIE

październik 2004 roku - przejęcie wspólnoty w zarządzanie przez firmę DRAMAX

     
     
     
2005/2006 rok
 • montaż zaworów termostatycznych
 • ocieplenie ścian szczytowych
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • konserwacja pokrycia dachowego
 
     
   2007-2011 rok
 • remont daszków nad wejściami do budynku
 • docieplenie stropodachu
 • remont kotłowni i zakup drugiego kotła
 
     
  2013 rok
 • wymiana okien na klatkach schodowych
 • wykonanie podłączenie do kanalizacji
 • budowa komina do kotłowni
  2014 rok
 • malowanie klatek schodowych
 • remont drogi dojazdowej do budynku