WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W RUDZIŃCU UL. ZAMKOWA 10

Rok 2020. Generalny remont elewacji w ramach ustawy o termomodernizacji.

POZYSKANO NA REMONT Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 39 735,88 zł

KRÓTKA HISTORIA WSPÓLNOTY

Wspólnota Mieszkaniowa w Rudzińcu również wywodzi się z zasobów ANR w Opolu.W świetle prawa była i jest "dużą wspólnotą". Szereg lat administratorem był oddział ANR w Paczynie. W momencie przekształcenia lokali mieszkalnych na własność budynek został zostawiony na pastwę losu. Nikt nie zajmował się nieruchomością wspólna i z biegiem czasu budynek zamieniał się w ruinę.Pierwsze rozmowy na temat zorganizowania zarządzania budynkiem rozpoczęliśmy w 2012 roku. Niestety z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych opłat rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Dopiero w 2015 roku z inicjatywy młodego pokolenia mieszkańców budynku została nawiązana współpraca i podpisana umowa o zarządzanie nieruchomością wspólna z naszą firmą. Powolutku małymi kroczkami zarejestrowaliśmy Wspólnotę w GUS-ie , Urzędzie Skarbowym i założyliśmy rachunek bankowy. Realizując jedynie niezbędne prace stopniowo zbieraliśmy środki na realizację remontu związanego z wykonaniem izolacji pionowej i termorenowacji elewacji budynku.

W niektórych lokalach brak było wody. Instalacja wodna była tak zakamieniona, że po odkręceniu kurka woda wcale nie leciała. Wykonaliśmy nową profesjonalną instalację wodną, umieszczając wszystkie wodomierze w jednym miejscu w piwnicy. Z tego miejsca do każdego lokalu wykonaliśmy przyłącze instalacje wody. Zabieg ten umożliwił właścicielom lokali podpisanie indywidualnych umów na dostawę wody do lokali mieszkalnych.

W trakcie prac termomodernizacyjnych nadeszła potężna wichura, która zdjęła dach w pomieszczeniu przynależnym do lokalu. Niestety, trzeba było poszerzyć zakres prac o wymianę kompleksową dachu.Terenu wokół budynku Wspólnoty jest duży, jednak sama glina. Po opadach deszczu trudno przejść a nawet przejechać samochodem. Co bardziej zapobiegliwi mieszkańcy już na własny koszt utwardzili sobie teren dla zaparkowania samochodu.

Wymieniono wszystkie okienka piwniczne. Z uwagi na wykorzystywanie okienek do gromadzenia węgla zastosowano okienka metalowe.