W 2020 roku rozpoczęliśmy w oparciu o "Ustawę o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych" generalny remont budynku. Sporządzony przez firmę "DRAMAX" audyt umożliwił pozyskanie z Banku Ochrony Środowiska dofinansowania w wysokości 36 061,58 zł

W 2020 roku po sześciu latach sprawowania zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Poniszowicach ul. Gliwicka 36 wykonaliśmy zaplanowany remont przeprowadzony w ramach ustawy termomodernizacyjnej. Zakres praz to: 1. Ocieplenie ścian styropianem.

Wspólnota Mieszkaniowa przejęta w administrowanie 1 grudnia 2014 roku. Wspólnota wyodrębniła się z zasobów Skarbu Państwa którego reprezentantem była Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gliwicka 36 to jeden z trzech budynków należących do PGR w Poniszowicach. Właśnie budynki oznaczone numerami 36,38 i 40 zasiedlono pracownikami pobliskiego majątku ziemskiego.

Poniszowice ul. Gliwicka 36

Poniszowice ul. Gliwicka 38

Poniszowice ul. Gliwicka 40

Począwszy od rozpoczęcia przekształceń własnościowych od początku lat 2000 budynkami zarządzały amatorki. Gliwicka 36 księgowa z Widowa, Gliwicką 38 i 40 jedna z właścicielek. W budynku praktycznie nie prowadziło się żadnych remontów, kondycja finansowa beznadziejna, brak funduszu remontowego powodował powolna degradację nieruchomości.