Wspólnota Mieszkaniowa w Łubiu ul. 1Maja 20

Wybudowano nowy zsyp na opał

Wybudowano i uruchomiono nowa kotłownię dla budynku

Odkopano wejście do pomieszczenia kotłowni