Poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy wybierz odpowiadającą Tobie temperaturę.

Przykładowe ustawienia dla głowicy firmy Danfoss model Everis:

Ustawienia dla głowicy firmy Danfoss
temperatura-20-stopni

Optymalna temperatura pomieszczenia, w których stale przebywasz, to 20°C – 21°C. W chwili kiedy na zewnątrz jest temperatura około 0° C, a w mieszkaniu jest 23° C, to przez ściany, stropodachy ucieka o 15 % więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy temperaturę koło 20°C. Obniżenie temperatury tylko o jeden stopień daje ok. od 6%-10% oszczędności w ogrzewaniu.

Temperatura w pomieszczeniu nocą nie powinna
przekraczać 18°C

W ciągu dnia, kiedy przebywasz poza domem nie musisz ogrzewać mieszkania do maksimum. Nie można jednak dopuścić do wychłodzenia mieszkania, ponieważ powoduje ono wyziębienie ścian i innych elementów wyposażenia, a ponowne jego nagrzanie trwa długo.

Aby uzyskać maksymalny efekt wietrzenia należy:

  • zamknąć zawory termostatyczne w wietrzonym pokoju
  • odsunąć zasłony i firanki
  • otworzyć szeroko drzwi balkonowe lub okno (najlepiej dwa skrzydła)
  • w czasie przewietrzania zamknąć drzwi do wietrzonego pokoju
  • optymalny czas wietrzenia wynosi od 3 do 5 minut
  • po przewietrzeniu, zamknąć balkon lub okna i otworzyć zawory termostatyczny

Ten sposób wietrzenia zapewni pełną wymianę powietrza i jednocześnie zapobiegnie utracie ciepła „zmagazynowanego” w ścianach pokoju i meblach.

Nie zasłaniaj grzejnika i głowicy termostatycznej meblami, zasłonami i innymi przedmiotami. Zasłonięcie grzejnika powoduje ogrzewanie zastawiających go mebli i wywiewanie ogrzanego powietrza przez okna (szczególnie jak są nieszczelne). Dodatkowo „oszukuje” zawór termostatyczny wokół którego powietrze szybko nagrzewa się powodując jego zamknięcie mimo, że temperatura w pomieszczeniu jest niska.

W okresie poza sezonem grzewczym lub w przypadku czasowego wyłączenia ogrzewania, ustaw głowicę w pozycji „5” (zawór całkowicie otwarty).

Przed złożeniem reklamacji kwestionującej poprawność funkcjonowania instalacji sprawdź jaka temperatura została nastawiona na głowicy termostatycznej i sprawdź przy pomocy termometru pokojowego, jaka temperatura panuje w pomieszczeniu. Określanie temperatury grzejnika “ręcznie” jako “zimny” lub “letni” nie jest miarą nieprawidłowego działania instalacji. Ważna jest temperatura w pomieszczeniu, a nie temperatura grzejnika.