Obsługę księgową możemy świadczyć łącznie z usługą zarządzania bądź administrowania jak tez można zlecić naszej firmie tylko i wyłącznie obsługę księgową wspólnoty. W tym ostatnim przypadku prowadzimy tylko obsługę bankową i księgową poszczególnych właścicieli nieruchomości., przygotowujemy materiały na zebranie Sprawy bieżące, remonty wykonują wybrani przez wspólnotę przedstawiciele.

 • Prowadzenie księgowości i ewidencji finansowej Wspólnoty w oparciu o System Łatwej Obsługi NIEruchomości (SŁONIE).
 • Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie ewidencji osób zamieszkujących w lokalach.
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnot.
 • Rozliczanie mediów.
 •  Przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) w tym wpływów i wydatków z    funduszu remontowego.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania głosowania w tym uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów oraz przygotowanie powiadomień właścicieli o wynikach głosowania.
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali.
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty sprawozdań finansowych przewidzianych w umowie lub w ustawie o własności lokali;
 • Nadzór nad terminowym dokonywaniem płatności Wspólnoty w tym podatków i innych opłat publicznoprawnych.
 •  Przed sądowa windykacja, należnych od właścicieli lokali opłat, na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przed sądowa windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 • Prowadzenie wynajmu pomieszczeń i innych elementów w nieruchomości wspólnej.
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji nieruchomości.
 • Zapewnienie właścicielom dostępu do dokumentów i informacji o sytuacji finansowej Wspólnoty.
 • Inne czynności zlecone przez wspólnotę w ramach indywidualnych uzgodnień.