Firma DRAMAX powstała w 1991 roku. Od początku swojej działalności specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z zarządzaniem i administracją nieruchomości mieszkaniowych, w szczególności Wspólnot Mieszkaniowych. Aktualnie administruje budynkami 40 Wspólnot Mieszkaniowych.

       Pracownicy firmy DRAMAX to odpowiednio przygotowany zespół składający się z 4 licencjonowanych zarządców nieruchomości ( licencja nr 9482, 12638, 15779, 15780 ), pośrednika nieruchomości ( licencja nr 9903) oraz audytora energetycznego. Trzon osobowy naszej firmy składa się z profesjonalistów o zróżnicowanym przygotowaniu zawodowym wzbogaconym o dodatkowe wykształcenie predysponujące do zajmowania się obsługą nieruchomości. Współpracujemy również ze sprawdzonymi kancelariami prawniczymi oraz firmami świadczącymi usługi remontowe, począwszy od drobnych napraw konserwacyjnych po kompleksowe remonty budynków.

    Firma objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla zarządców nieruchomości.

       Usługę administrowania nieruchomościami wykonujemy w oparciu o art. 20 ustawy o własności lokali, czyli poprzez ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty, jak również zarządzamy nieruchomościami w oparciu o art. 18 ustawy o własności lokali. Prowadzimy także same usługi księgowe dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Dążymy do kierowania działaniami Wspólnoty tak aby:

  • ograniczyć koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, a co za tym idzie zmniejszyć obciążenie finansowe właścicieli w związku z utrzymania swojej nieruchomości
  • poprawić stan techniczny budynku i estetykę otoczenia co wpływa na wartość nieruchomości

  Głównym naszym atutem, który wyróżnia nas na tle konkurencji jest wykorzystywanie nowoczesnych metod obsługi nieruchomości ( profesjonalne oprogramowanie, archiwizację danych, stała komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, dostęp do e-kartoteki ). Wszystko to sprawia, że współpraca z nami jest szybka, tania i wygodna.

Wyrażając nadzieję, że nasze usługi zaspokoją w pełni Państwa oczekiwania, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz na spotkanie w celu uściślenia zasad współpracy.