Rok 2002 to  przełomowy rok w historii funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej - przejęcie budynku w zarządzanie przez firmę DRAMAX Regionalne Biuro Pośrednictwa i Zarządzania Nieruchomościami.

Wspólnota Mieszkaniowa z ulicy Wojska Polskiego 21  "wyzwoliła" się od gminnego zarządcy MZBM w Pyskowicach w 2002 roku. Było ciężko, gdyż udział właścicieli przekraczał nieznacznie 50% i aby przeciwstawić się Gminie niezbędna była jednomyślność osób, które były właścicielami poszczególnych lokali mieszkalnych i usługowych.  Desperacja ludzi niezadowolonych z wykonywanych usług doprowadziła do zmiany zarządcy, powołania własnego zarządu i przyjęcia nazwy Wspólnota Mieszkaniowa "Plejada".
Wspólnota w momencie przejęcia administrowania była w stanie opłakanym jak jak większość zasobu mieszkaniowego Gminy. W przeciętnym stanie był jedynie dach, który mocno nie przeciekał. Reszta kwalifikowała się do wymiany lub kapitalnego remontu. W funkcjonującym sklepie mięsnym niebieskie kraty były funkcjonującym reliktem przeszłości.


W 2003 roku w pierwszej kolejności wykonaliśmy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowaliśmy zawory i głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach w budynku, węzły cieplne wyposażyliśmy w ciśnieniowe firmy Danfoss oraz zamontowaliśmy podzielniki kosztów ogrzewania. W dobrej cenie wymieniliśmy stolarkę okienną. Poczynania te ograniczyły marnotrawstwo energii cieplnej i pozwoliły uzyskać oszczędności, które przeznaczyliśmy na dalsze konieczne remonty i inwestycje.

W 2004 roku wymieniliśmy drzwi wejściowe do wszystkich klatek w budynku, jesienią przystąpiliśmy do malowania klatek z jednoczesną zabudową zejścia do pomieszczeń piwnicznych. Wstawiono nowe drzwi z patentowym zamkiem zabezpieczające dodatkowo piwnice przed złodziejami. Zmodernizowaliśmy oświetlenie zewnętrzne z zamontowaniem dodatkowo oświetlenie wewnątrz budynku sterowane czujnikiem zmierzchowym. Na zewnątrz dodatkowo zamontowaliśmy poręcze ułatwiające komunikację osobom starszym. Podniosło to bezpieczeństwo mieszkańców wspólnoty.


Nie działające domofony w trzech klatkach, stanowiące zabytek  wymieniono na nowe dwuprzewodowe funkcjonalne domofony Cyfrala. Wymieniono wszystkie okienka piwniczne. W roku 2006 wymieniono wszystkie rynny, wykonano kosze zlewowe poprawiając odprowadzenie deszczówki z dachu i  zapobiegając tworzeniu się sopli.

Z relacji niektórych użytkowników  lokali, a w szczególności  mieszkańców ostatnich kondygnacji i mieszkańców IV klatki, doszliśmy do wniosku, że przegrody termiczne budynku mają mały opór cieplny. Podejrzenia te potwierdziły wykonane zdjęcia kamera termowizyjną.  Jedynym sposobem było przeprowadzenie termorenowacji elewacji budynku. Prace te były kosztowne istniejący fundusz remontowy nie zapewniał finansowania tych prac. Postanowiono częściowo skumulować środki wspólnoty z równoczesnym zaciągnięciem kredytu bankowego. W roku 2010 wykonaliśmy kompletną dokumentację projektową, wraz z niezbędna dokumentacją kosztorysową. Dokonaliśmy niezbędnych zgłoszeń do instytucji nadzoru budowlanego. Pozostało jedynie wystąpić o kredyt, jednak do głosu doszedł konserwatywny odłam mieszkańców usiłujących zablokować uzyskanie kredytu i storpedować tę inwestycję. Zarząd Wspólnoty zwołał zebranie wyjaśniając szczegółowo zakres prac, wysokość kredytu i przewidywane do uzyskania oszczędności. Doprowadziło to do realizacji odłożonej inwestycji i zakończenia w 2011 roku termorenowacji budynku. Przeciwnicy inwestycji w prawdzie "odpuścili", jednak przyjdzie czas, gdy wznowią swoje destrukcyjne działania. Potrzebny będzie nowy pretekst, na którym można będzie się oprzeć i budować kolejną destrukcję. 
Termorenowacja budynku nie tylko przyniosła efekt poprawy estetyki elewacji, poprawiła znacznie komfort cieplny we wszystkich lokalach mieszkalnych.  Znacznie zmalały koszty opłat za energię cieplną. Był to w naszym mieście pierwszy budynek tego typu poddany procesowi termomodernizacji. Najbardziej zagorzali przeciwnicy prowadzenia tych prac, po skonsumowaniu efektów jakie uzyskaliśmy, zaprzestali globalnej krytyki poczynań wspólnoty.

 

  
Wyjście z IV klatki wiązało się  z wyjściem bezpośrednio na ulicę. Wykonaliśmy chodniczek, który połączył klatkę IV z ulicą Szpitalną. Zamontowaliśmy niewielki płotek, zapobiegający wysypywaniu się kamyczków na chodnik. Płotek poprawił estetykę i ogólne wrażenie nowej rabatki.
  2011- 2013 rok
  • Projekt i termomodernizacja elewacji
  • Montaż nawiewników higrosterowanych
  • Zagospodarowanie terenu zielonego Wspólnoty