2004 rok - przejęcie wspólnoty w zarządzanie przez firmę DRAMAX 

   
   2004 rok

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania -montaż zaworów termostatycznych
 
  2005/2006 rok

Wymiana okien na klatkach schodowych
Montaż drzwi wejściowych do budynku
Montaż drzwi wejściowych i okien do wiatrochronów

Montaż skrzynek na listy
Malowanie klatek schodowych
Remont dachu

Montaż domofonów  
 
     
 
   
  2007 rok
Remont wiatrochronów
 
 
     
   
   2009/2010/2012/2013 rok

Usunięcie płyt azbestowych
Termo renowacja ścian budynków 
Remont chodników