Wspólnota Mieszkaniowa w Pyskowicach ul. Dworcowa 4.

2011 rok - przejęcie wspólnoty w zarządzanie przez firmę DRAMAX 2011 rok remont dachu remont dachów wiatrochronów
2012 rok  dokończenie remontu chodników
wymiana okienek piwnicznych