Wspólnota Mieszkaniowa "Dziewiątka", bo taką nazwę wybrali mieszkańcy, jest prawdopodobnie najbardziej poszkodowaną wspólnotą w Pyskowicach. Wspólnota powstała w 1996 roku. Mimo, że na liście mieszkańców figurowały znane nazwiska, związane z elitą naszego miasta sytuacja finansowa wspólnoty przez kolejne 10 lat była tragiczna. Do tragicznej sytuacji doprowadził wspólnotę były radny "powiatowy", który wykupił pomieszczenia po zlikwidowanym żłobku i przestał regulować swoje zobowiązania wobec wspólnoty.

Co gorsza w pomieszczeniach na parterze budynku powybijano szyby, sukcesywnie niszczono i demolowano pomieszczenia. Kilkakrotnie w zimie interweniowała straż pożarna. Przy zachowaniu 3/4 wpływów wnoszonych przez mieszkańców stan budynku sukcesywnie pogarszał się. Ekstremum niezadowolenia mieszkańców osiągnięto w 2006 roku. Wtedy to okazało się, że windykacja zaległych opłat nie przyniosła żadnych efektów, rachunki bankowe były puste, zobowiązania wobec dostawców mediów znaczne. Zdesperowani właściciele nie udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządcy i administrowanie nieruchomością przekazali naszej firmie. Na pożegnanie poprzedni zarządca wystąpił przeciwko wspólnocie z nakazem zapłaty o niebagatelna kwotę. Jest rok 2006. Wprawdzie komornik sprzedał pomieszczenia na parterze, lecz z podziału uzyskanych pieniędzy wspólnota nie otrzymała ani grosza.

2008 rok • Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych • Montaż okien na klatkach schodowych ROK 2009/2010/2011 • Remont kapitalny dachu • Ocieplenie stropodachu • Termorenowacja budynku • Remont schodów z boku budynku • Częściowy montaż poręczy na schodach zewnętrznych • Malowanie klatki schodowej nr 2 2012 rok • Remont schodów od strony frontowej 2013 rok • Malowanie klatki schodowej nr 1 • Częściowa wymiana pionów centralnego ogrzewania • Montaż poręczy na pozostałych schodach zewnętrznych 2014 rok • Kontynuacja wymiany pionów centralnego ogrzewania