W 2019 roku rozpoczęliśmy w oparciu o "Ustawę o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych" generalny remont budynku. Sporządzony przez firmę "DRAMAX" audyt umożliwił pozyskanie z Banku Ochrony Środowiska dofinansowania w wysokości 50 466,46 zł

W roku 2020 przystępujemy do modernizacji źródła ciepła. Zaplanowane prace to budowa nowej kotłowni zasilanej gazem ziemnym. Kotłownia usytuowana zostanie na ścianie szczytowej budynku. Wykonaliśmy audyt, który został pozytywnie zweryfikowany. Na to przedsięwzięcie przyznano wspólnocie dofinansowanie w kwocie 23 984,64 zł

Kotłownia zasilana gazem ziemnym usytuowana będzie na zewnątrz budynku. Nie będzie to kotłownia kontenerowa, będzie to kotłownia zmocowana na ścianie szczytowej budynku. Wyposażenie to 3 kotły po 60kW jednej z najlepszych firm w tej branży. Pomieszczenie techniczne budowanej kotłowni już przygotowane.

udynek został wyodrębniony i sprywatyzowany w końcu ubiegłego wieku z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Budynek zasiedlony był rodzinami pracowników pobliskiego PGR-u. Jakkolwiek prywatyzacja przysłużyła się PGR-owi, który rozwinął się fenomenalnie, sam budynek popadał w ruinę chociaż większość mieszkańców dalej pracowała w pobliskim gospodarstwie rolnym. Budynkiem zarządzała emerytowana księgowa, która fenomenalnie ogarniała niezbędna buchalterię, natomiast nie radziła sobie z sprawami technicznymi. Budynek obskurny wizualnie, oklejony rakotwórczym azbestem, urządzenia techniczne w rozsypce. Długi właścicieli wobec wspólnoty sięgały blisko 100 000 zł, zobowiązania wspólnoty wobec kontrahentów znaczne.

Kotłownia węglowa zaopatrująca budynek w energię cieplną usytuowana była w wolnostojącym budynku. Wyposażenie kotłowni to jeden kocioł o mocy 280kW wytwarzający ciepło do celów centralnego ogrzewania, drugi mniejszy produkujący ciepło dla celów centralnie ciepłej wody. Resztę wyposażenie z czystym sumieniem można by odstawić do muzeum ciepłownictwa.

Wymiennik do ciepłej wody jak i zasobnik buforowy zimnej wody to cenne działające jeszcze cenne zabytki. Generalnie od kominów do piwnicy trudno było znaleźć jakiś pozytyw. Kominy do remontu, płyty azbestowe do demontażu i utylizacji, drzwi wejściowe, okna i okienka piwniczne do wymiany, elementy konstrukcyjne do naprawy.

W pierwszej kolejności należało przeprowadzić głęboką analizę stanu posiadania ze wskazaniem na kolejność inwestowania w celu doprowadzenia do normalności. Innymi słowy należy poważnie rozważyć, czy łatać dziurawy dach, modernizować kotłownię, modernizować instalację centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody czy likwidować rakotwórczy azbest. Prace te należałoby wykonać bez znacznych podwyżek opłat za lokale mieszkalne.