Strona w budowie

     
 
W roku 2015 na Święta Wielkanocne budynek Pniowskiej 1A jako ostatni z paczyńskich wspólnot uzyskał nową elewację.  
Przygoda z Wspólnotami Mieszkaniowymi w Paczynie przy ulicy Pniowskiej rozpoczęła się w 2000 roku. Agencja Nieruchomości Rolnych oddział w Opolu rozpoczęła wyodrębnianie lokali mieszkalnych i w imieniu Skarbu Państwa przenosiła własność lokali na mieszkańców osiedla. 


 
Budynki przy ulicy Pniowskiej 1A i Pniowskiej 1B to budynki typu hotelowego. Za czasów prosperity Kombinatu Ogrodniczego w Paczynie w budynkach tych zamieszkiwała młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy.


     
   
     
 2000-2007 rok
 • wymiana okien na klatkach schodowych
 • wymiana drzwi wejściowych do łącznika 1A i 1B
 • ocieplenie ścian szczytowych budynku
 • malowanie klatek schodowych
 • kafelkowanie korytarzy
 • modernizacja oświetlenia klatek schodowych  
   
   
  2008-2009 rok
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • montaż głowic termostatycznych 
 
 2010-2011 rok
 • wymiana poziomów c.o., wody i kanalizacji
    2012 rok
 • remont kominów, konserwacja dachu
     
  2015 rok
 • termomodernizacja ścian budynku
 • ocieplenie stropodachu
 • montaż anteny zbiorczej
 • wymiana domofonu 
 • remont łącznika między budynkami