Strona w budowie

     
     
     
   
   2000-2007 rok
 • wymiana okien na klatkach schodowych
 • wymiana drzwi wejściowych do łącznika 1A i 1B
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • wymiana domofonu
 • ocieplenie ścian szczytowych budynku
 • kafelkowanie korytarzy
 • remont kominów  
 
     
      
 

 2008-2009 rok

 • modernizacja oświetlenia klatek schodowych 
 • wymiana poziomów i pionów c.o., wody i kanalizacji
 • montaż głowic termostatycznych 
 
  2010-2011 rok
 • malowanie klatek schodowych
 
    2012 rok
 • remont dachu, konserwacja kominów
 
    2013 rok
 • termomodernizacja ścian budynku
 • ocieplenie stropodachu
 • montaż anteny zbiorczej  
 
     
   2015 rok
 • remont łącznika między budynkami