Strona w budowie  
Wspólnota Mieszkaniowa w Paczynie ul. Pniowska 2 i 3 składa się z dwóch budynków 9 rodzinnych. Tak jak pozostałe wspólnoty z ulicy Pniowskiej lokale zostały wyodrębnione w 2000 roku z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Budynki zbudowano w technologii wielkiej płyty w latach 80-tych ubiegłego wieku. Budynki te powstały na potrzeby kombinatu ogrodniczego w Paczynie. W budynkach tych zamieszkiwała raczej kadra kierownicza kombinatu oraz zatrudnione tam rodziny. Nieruchomość składa się z działki nr  o powierzchni   dwóch budynków mieszkalnych oraz 8 boksów garażowych.
     

Przed powstaniem wspólnot Agencja Nieruchomości
Rolnych przeprowadziła konieczne remonty budynków
oraz remont kapitalny lokalnej kotłowni.
Stan budynków był mierny i w celu przywrócenia
dawnej świetności wymagały znacznych remontów.
W zasadzie należało wymienić instalację c.o.,
instalację wodną, przeprowadzić kapitalny remont dachu
oraz wykonać pakiet prac termomodernizacyjnych.

   
2003 rok
 • wymiana drzwi wejściowych do budynków
 • montaż domofonów
 2004-2007 rok
 • wymiana instalacji wody i kanalizacji
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • wykonanie izolacji pionowej ścian
 • wymiana okien na klatkach schodowych
   
     
 2008 rok
 • wymiana okienek piwnicznych
  2009-2010 rok
 • remont dachów
 2011 rok
 • ocieplenie ścian budynków
 • ocieplenie stropodachów
 • montaż nawiewników higrosterowanych
 • wymiana instalacji elektrycznej
 • modernizacja oświetlenia klatek schodowych 
 • malowanie klatek schodowych
 • montaż daszków nad wejściami do klatek schodowych