Nasze wspólnoty „ spółdzielcze ".

Firma nasza objęła w zarządzanie kilka budynków, które wyodrębniły się z zasobów spółdzielni mieszkaniowej.
Sa to budynki w Łubiu ul. 1 Maja 18 i 1 Maja 20 oraz w Kamieńcu ul. Sadowa 4 i Sadowa 5.