Sprawy, którymi zajmujemy się za oddzielnym wynagrodzeniem, to:

  1. Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie wspólnoty jak i w części nieruchomości wspólnej.

Cena usługi kalkulowana jest indywidualnie dla każdej wspólnoty, a podstawą wyceny jest zakres obowiązków jaki wyznaczymy osobie utrzymującej porządek.


  • Przygotowywanie dokumentów oraz wniesienie sprawy o zapłatę w trybie uproszczonym do sądu powszechnego.