Sprawy, którymi zajmujemy się za oddzielnym wynagrodzeniem, to:

1. Usługi utrzymania czystości na budynkach

 • zamiatanie i sprzątanie,
 • mycie (np. podłóg, przeszkleń, luster),
 • porządkowanie chodników,
 • porządkowanie terenów zielonych i utwardzonych,
 • opróżnianie koszy ogrodowych,
 • zbieranie śmieci z całej nieruchomości,
 • usuwanie zmywalnych zabrudzeń ze ścian,
 • ścieranie kurzy,
 • czyszczenie kloszy lamp,
 • pielenie chwastów,
 • nawożenie roślin,
 • oprysk ochronny,
 • przycinanie krzewów,
 • uzupełnianie kory,
 • uzupełnianie ziemi,
 • podlewanie,
 • czyszczenie kratek ściekowych,
 • zamiatanie zewnętrznych terenów utwardzonych,
 • koszenie trawy,
 • czyszczenie opasek przy budynkach,
 • usuwanie śniegu z ciągów komunikacyjnych,
 • posypywanie piaskiem i solą oraz usuwanie lodu na ciągach komunikacyjnych,
 • i inne.

2. Windykacja

 • Przygotowywanie dokumentów oraz wniesienie sprawy o zapłatę w trybie uproszczonym do sądu powszechnego.

3. Przeglądy budowlane roczne oraz 5-cio letnie.

Kontrolę okresową jednoroczną budynku, musisz wykonać, co najmniej raz w roku i polega ona na sprawdzeniu:

 • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zainstalowanych w budynku.

W trakcie corocznej kontroli sprawdź wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli budynku.

Kontrola okresowa – pięcioletnia

Okresowa kontrola budynku, wykonywana, co najmniej raz na 5 lat, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrolą pięcioletnią budynków powinieneś objąć również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej – w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

4. Usługi Elektryczne 

 • Instalacje Elektryczne
 •   Inteligentny Dom
 •  Systemy Alarmowe
 •  Monitoring
 •  Instalacje Odgromowe
 •  Multiroom Audio
 •  Sale Kina Domowego – TV
 •  Wideodomofony
 •  Pomiary Elektryczne
 •  Okablowanie Strukturalne
 •  Systemy Przeciwoblodzeniowe 

 5. Audyty Energetyczne


Cena usługi kalkulowana jest indywidualnie dla każdej wspólnoty, a podstawą wyceny jest zakres obowiązków jaki wyznaczymy osobie utrzymującej porządek.